POKOS'4

TERAŹNIEJSZOŚĆ KLUCZEM DO PRZESZŁOŚCI:
WSPÓŁCZESNE PROCESY SEDYMENTACYJNE I ICH ZAPIS KOPALNY

Smołdzino, 21-26 czerwiec 2010 r.
Wydawnictwo pokonferencyjne

Organizatorzy planują publikację pokonferencyjnego specjalnego wydania kwartalnika GEOLOGOS zawierającego recenzowane anglojęzyczne artykuły - artykuły te są w całości dostępne na stronie www.geologos.com.pl

Artykuły należy przygotować wg wskazówek dostępnych na w/w stronie i złożyć do 15 lipca 2010r. na adres redakcji z dopiskiem POKOS'4 (istnieje również możliwość złożenia artykułu przez stronę internetową czasopisma).

logo UAM

(6kB)

(7kB)


POKOS'1 POKOS'2 POKOS'3