POKOS'4

TERAŹNIEJSZOŚĆ KLUCZEM DO PRZESZŁOŚCI:
WSPÓŁCZESNE PROCESY SEDYMENTACYJNE I ICH ZAPIS KOPALNY

Smołdzino, 21-26 czerwiec 2010 r.
    Wycieczka 1

    Osady fazy pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego na Pomorzu Środkowym

Termin: 25-26 czerwiec 2010r.

Stanowiska:Lębork, Biały Bór, Parsęcko, Storkowo, Barwice, Złocieniec

Prowadzący: Renata Paluszkiewicz, Ryszard Paluszkiewicz, Grzegorz Rachlewicz

Program: W trakcie wycieczki zostaną zaprezentowane odsłonięcia serii zastoiskowych iłów warwowych w Lęborku i Złocieńcu, zlokalizowane w odmiennych sytuacjach w stosunku do linii zasięgu faz postojowych lądolodu vistuliańskiego na Pomorzu. Przedstawione zostaną jedne z najbardziej imponujących odsłonięć w tym regionie, w których wspominane osady osiągają miąższość 18 m. Na przykładzie odsłonięć w kopalni piasku i żwiru w okolicach Białego Boru, zostanie przedstawiona problematyka depozycji fluwioglacjalnej w bezpośredniej bliskości krawędzi lądolodu w czasie postoju w fazie pomorskiej. Podobne zagadnienia, rozszerzone o charakterystykę osadów bezpośredniej akumulacji lodowcowej, będą prezentowane na przykładzie odsłonięć w Parsęcku oraz w Barwicach. Wizyta w Stacji Geoekologicznej UAM w Storkowie niedaleko Szczecinka, w zlewni górnej Parsęty, pozwoli zapoznać się z badaniami współczesnych procesów morfogenetycznych oraz systemem pomiarowym monitoringu środowiska przyrodniczego w obszarze młodoglacjalym umiarkowanej strefy klimatycznej.

Koszt: 400 PLN- obejmuje: noclegi 24/25 i 25/26 czerwca ze śniadaniem, suchy prowiant, obiado-kolacja w dniu 25 czerwca. Minimalna liczba uczestników: 20 osób.

Uwaga: Powrót do Smołdzina przewidywany jest na późne popołudnie, dlatego osoby uczestniczące w tej wycieczce mogą dodatkowo zarezerwować nocleg 26/27 czerwca. W drodze powrotnej będziemy wracali przez Słupsk, więc postaramy się dostosować godzinę powrotu do rozkładu jazdy pociągów.

(10kB)
©Grzegorz Rachlewicz

(4kB)
©Ryszard Paluszkiewicz

(5kB)
©Ryszard Paluszkiewicz

(6kB)
©Ryszard Paluszkiewicz


POKOS'1 POKOS'2 POKOS'3