POKOS'4

TERAŹNIEJSZOŚĆ KLUCZEM DO PRZESZŁOŚCI:
WSPÓŁCZESNE PROCESY SEDYMENTACYJNE I ICH ZAPIS KOPALNY

Smołdzino, 21-26 czerwiec 2010 r.
Referaty, postery

W związku z dużą liczbą zgłoszonych prezentacji program sesji plenarnych jest bardzo napięty. Z tego powodu prosimy Państwa o przygotowanie 15-minutowych wystąpień, po których nie przewidujemy dyskusji. Po zakończeniu każdej z sesji rezerwujemy 15 minut na zbiorczą dyskusję, która może być wstępem do indywidualnych rozmów w kuluarach.

Prezentacje przygotowane w programie Power Point 2003 oraz postery o wymiarach 70 cm x 100 cm prosimy pozostawić w Sekretariacie Konferencji podczas rejestracji uczestników.

Wstępny program sesji plenarnych i posterowej: POKOS4_Program_Sesji


logo UAM

(6kB)

(7kB)


POKOS'1 POKOS'2 POKOS'3