POKOS'4

TERAŹNIEJSZOŚĆ KLUCZEM DO PRZESZŁOŚCI:
WSPÓŁCZESNE PROCESY SEDYMENTACYJNE I ICH ZAPIS KOPALNY

Smołdzino, 21-26 czerwiec 2010 r.
O konferencji

Konferencje POKOS są cyklicznymi spotkaniami Sekcji Sedymentologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, która zrzesza polskich sedymentologów ze wszystkich ośrodków geologicznych w kraju. Konferencje odbywają się co dwa lata i są każdorazowo organizowane przez inny ośrodek uniwersytecki - poprzednie organizowały ośrodki: krakowski, warszawski i wrocławski. Są one kontynuacją Krajowych Spotkań Sedymentologów, które odbywały się od początku lat 90-tych. Tradycją jest, że spotkania te organizowane są w atrakcyjnych geologicznie obszarach, co pozwala na dogłębną dyskusję i zapoznanie się z ich budową geologiczną.

IV Polska Konferencja Sedymentologiczna - POKOS'4 - przygotowywana jest przez zespół pracowników z Instytutu Geologii oraz Instytutu Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z osobami z zaprzyjaźnionych ośrodków i Słowińskim Parkiem Narodowym.
logo UAM

(6kB)

(7kB)


POKOS'1 POKOS'2 POKOS'3