POKOS'4

TERAŹNIEJSZOŚĆ KLUCZEM DO PRZESZŁOŚCI:
WSPÓŁCZESNE PROCESY SEDYMENTACYJNE I ICH ZAPIS KOPALNY

Smołdzino, 21-26 czerwiec 2010 r.
                  Opłaty i numer konta
do
15 lutego 2010r.
po
15 lutego 2010r.
OPŁATA KONFERENCYJNA (ulgowa: studenci i doktoranci)

(obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, wyżywienia w dniach 23 i 24 czerwca, ice-breakera oraz uroczystej kolacji)
400/200 PLN
490/390 PLN
Wycieczka 1: (21-22 czerwca 2010r.)

(opłata obejmuje: noclegi 20/21 i 21/22 czerwca ze śniadaniem, suchy prowiant, obiado-kolacja w dniu 22 czerwca)
300 PLN
390 PLN
Wycieczka 2: (25-26 czerwca 2010r.)

(opłata obejmuje: noclegi 24/25 i 25/26 czerwca ze śniadaniem, suchy prowiant, obiado-kolacja w dniu 25 czerwca)
400 PLN
490 PLN

Dodatkowo należy uwzględnić jeszcze opłaty za noclegi: 65 PLN / osoba / noc w pokoju 2-osobowym. W formularzu zgłoszeniowym można zarezerwować te noclegi

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji, po pisemnym poinformowaniu organizatorów do 15 marca 2010 roku, wniesiona opłata zostanie zwrócona w całości, natomiast po tym terminie zwrócimy 50% wpłaconej kwoty.


KONTO BANKOWE

Opłaty pokrywające koszty w konferencji prosimy przelać na konto bankowe:

    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
    ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
    Bank Zachodni WBK: 77 1090 1362 0000 0000 36017903

podając w tytule przelewu: [subkonto nr 711 966 POKOS4, imię_nazwisko (uczestnika)].
logo UAM

(6kB)

(7kB)


POKOS'1 POKOS'2 POKOS'3