POKOS'4

TERAŹNIEJSZOŚĆ KLUCZEM DO PRZESZŁOŚCI:
WSPÓŁCZESNE PROCESY SEDYMENTACYJNE I ICH ZAPIS KOPALNY

Smołdzino, 21-26 czerwiec 2010 r.
    Kontakt


    Kontakt z organizatorami: pokos4@amu.edu.pl

    Adres korespondencyjny:

  Instytut Geologii UAM
  Ul. Maków polnych 16
  61-606 Poznań
  Tel.: +48 61 829 6025 (6033, 6034, 6040)
  Fax: +48 61 829 6001


    Kontakt z organizatorami w czasie Konferencji:

  Joanna Rotnicka: 607 205 275
  Katarzyna Skolasińska: 601 568 732
  Robert Jagodziński: 519 340 489
logo UAM

(6kB)

(7kB)


POKOS'1 POKOS'2 POKOS'3