POKOS'4

TERAŹNIEJSZOŚĆ KLUCZEM DO PRZESZŁOŚCI:
WSPÓŁCZESNE PROCESY SEDYMENTACYJNE I ICH ZAPIS KOPALNY

Smołdzino, 21-26 czerwiec 2010 r.
    Komitet organizacyjny


    Patronat naukowy nad konferencją objęli:

    prof. dr hab. Stanisław Lorenc - Instytut Geologii UAM

    prof. dr hab. Karol Rotnicki - Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM

    prof. dr hab. Krzysztof Borówka - Instytut Nauk o Morzu US

    prof. dr hab. Tomasz Zieliński - Instytut Geologii UAM


    Komitet Organizacyjny:

    Przewodniczący:

        dr Joanna Rotnicka - Instytut Geologii UAM

    Członkowie:

         dr Robert Jagodziński - Instytut Geologii UAM

        dr Jarosław Jasiewicz - Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM

        dr Grzegorz Rachlewicz - Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM

        dr Katarzyna Skolasińska - Instytut Geologii UAM

        dr Witold Szczuciński - Instytut Geologii UAM
logo UAM

(6kB)

(7kB)


POKOS'1 POKOS'2 POKOS'3